Functiecreatie - Efficiënter werken in een krappe arbeidsmarkt

Vrijdag 28 september 2018

De huidige arbeidsmarkt dwingt organisaties tot creatievere manieren om passend personeel te vinden. Daarnaast zijn ze vaak op zoek naar invulling van hun MVO doelstelling. Functiecreatie kan op beide vraagstukken een antwoord bieden. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen helpt ondernemers en organisaties om de mogelijkheden van functiecreatie te benutten. José Toonen, commercieel manager bij WerkBedrijf en specialist op het gebied van functiecreatie, vertelt enthousiast over de mogelijkheden van functiecreatie en neemt ons mee in een praktijkvoorbeeld.

Taken samenvoegen   
Functiecreatie is het anders inrichten van bedrijfsprocessen door het afsplitsen en herverdelen van taken. Gespecialiseerd personeel is hierdoor beter inzetbaar voor het werk waarvoor het is opgeleid. Eenvoudigere taken worden samengevoegd tot geschikte functies voor mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan.  

Missionaris   
Waarom kiezen organisaties voor functiecreatie? José: “Drijfveer voor gemeenten en overheidsinstanties is vaak het invulling geven aan de banenafspraak. Vanuit bedrijven is de aanleiding meestal het gebrek aan passend personeel. Gezien de huidige arbeidsmarkt wordt dat een steeds belangrijkere factor. Daar zie ik ook echt een trendverandering. Ik voel me ook een soort missionaris. Bij WerkBedrijf willen we vooral bedrijven in beweging krijgen en bewust maken van de verschillende mogelijkheden om personeelstekorten aan te pakken. Functiecreatie is daar een mooi voorbeeld van.”

Lees hier het hele artikel.

Functiecreatie - Efficiënter werken in een krappe arbeidsmarkt