Steeds meer statushouders hebben betaald werk

Dinsdag 23 mei 2023


Het aantal statushouders met betaald werk neemt toe. Van degenen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had 45 procent medio 2022 een baan. Vanaf 2020 vonden 574 statushouders via WerkBedrijf een fijne werkplek in onze regio. Dit lukte ons mede dankzij werkgevers die statushouders een kans boden. Biedt u hun ook deze kans?

Statushouders steeds sneller aan het werk 
Het aandeel statushouders met een baan neemt toe naarmate zij langer in Nederland zijn. Uit nieuwe cijfers van het CBS (Asiel en integratie 2023) blijkt dat statushouders de afgelopen jaren ook steeds snéller een baan vonden. Ter illustratie: bijna 20 procent van de asielzoekers die in 2019 een verblijfsvergunning kregen, vond na tweeënhalf jaar een baan. Vijf jaar daarvoor was dat nog maar 11 procent.

Hulp bij integratie
Statushouders hebben alles in eigen land moeten achterlaten en willen hier een nieuw leven opbouwen. Ze kennen onze taal en cultuur niet en missen een sociaal netwerk waarop ze kunnen terugvallen. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen helpt deze mensen op weg. Dit doen we onder meer door het aanbieden van taal-, basisvaardigen- en sollicitatietrainingen, oriëntatietrajecten en stages. Werk is een belangrijk onderdeel van integratie. Waar leer je immers sneller de taal en gewoonten?

Help statushouders aan een plek in onze maatschappij
Momenteel zijn zo’n 170 statushouders bij WerkBedrijf klaar om de stap naar werk te maken. Ze staan te popelen om aan de slag te gaan. Biedt u ze deze werkplek? U levert hiermee een belangrijke maatschappelijke bijdrage, vergroot de diversiteit in uw bedrijf én krijgt een gemotiveerde werknemer in dienst.

Ondersteuning vanuit WerkBedrijf
Het in dienst nemen van statushouders vergt vaak extra begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld via onze jobcoaches die werknemers op de werkvloer bijstaan. Ook biedt WerkBedrijf werkgevers de mogelijkheid een Harrie-training te volgen. In deze training krijgen werkgevers, of collega’s op de werkvloer, handvatten voor de begeleiding.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij gaan graag met u in gesprek over werk voor statushouders. Of het nu gaat om een leerwerkplek of regulier werk. Ook informeren wij u graag over eventuele financiële regelingen waarvan u dan gebruik kunt maken.

Biedt u statushouders een mooie toekomst? Of u wilt advies? U kunt hiervoor contact opnemen met José Toonen.

Steeds meer statushouders hebben betaald werk