Functiecreatie - Efficiënter werken in een krappe arbeidsmarkt

De huidige arbeidsmarkt dwingt organisaties tot creatievere manieren om passend personeel te vinden. Daarnaast zijn ze vaak op zoek naar invulling van hun MVO doelstelling. Functiecreatie kan op beide vraagstukken een antwoord bieden. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen helpt ondernemers en organisaties om de mogelijkheden van functiecreatie te benutten. José Toonen, commercieel manager bij WerkBedrijf en specialist op het gebied van functiecreatie, vertelt enthousiast over de mogelijkheden van functiecreatie en neemt ons mee in een praktijkvoorbeeld.

Taken samenvoegen   
Functiecreatie is het anders inrichten van bedrijfsprocessen door het afsplitsen en herverdelen van taken. Gespecialiseerd personeel is hierdoor beter inzetbaar voor het werk waarvoor het is opgeleid. Eenvoudigere taken worden samengevoegd tot geschikte functies voor mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan.  

Missionaris   
Waarom kiezen organisaties voor functiecreatie? José: “Drijfveer voor gemeenten en overheidsinstanties is vaak het invulling geven aan de banenafspraak. Vanuit bedrijven is de aanleiding meestal het gebrek aan passend personeel. Gezien de huidige arbeidsmarkt wordt dat een steeds belangrijkere factor. Daar zie ik ook echt een trendverandering. Ik voel me ook een soort missionaris. Bij WerkBedrijf willen we vooral bedrijven in beweging krijgen en bewust maken van de verschillende mogelijkheden om personeelstekorten aan te pakken. Functiecreatie is daar een mooi voorbeeld van.”

Kegro    
Kegro deuren is al tijden een goede relatie van WerkBedrijf. In het voorjaar kwam het gesprek daar weer op het grote tekort aan gespecialiseerd personeel, bijvoorbeeld ervaren timmerlieden. José: ”Ze proberen dat op te vangen met vakmensen uit het buitenland. Maar dat bleek nog niet dé oplossing. Via de HR-afdeling kwam de vraag bij WerkBedrijf, hoe wij konden helpen en wat er mogelijk was op het gebied van functiecreatie.”

Aanpak    
José ging enthousiast aan de slag. “Ik heb uitgebreid gesproken met verschillende medewerkers en managers en de processen op de werkvloer geanalyseerd. Op basis daarvan adviseerde ik om twee nieuwe functies te creëren. Alle eenvoudige transportwerkzaamheden zijn uit diverse specialistische functies gehaald en samengevoegd tot twee nieuwe functies. De eerste is het transport tussen verschillende afdelingen. De tweede dat tussen magazijn en afdelingen. De specialisten krijgen zo meer tijd voor de complexere taken en kunnen veel efficiënter werken. De nieuwe functies zijn prima in te vullen door werkzoekenden die zonder hulp lastig aan het werk komen.”   

Draagvlak

José: “De belangrijkste tip die ik kan meegeven: Zorg voor draagvlak binnen de organisatie! En dan niet alleen bij directie of HR, maar juist ook op de werkvloer. Zo’n traject kan best omvangrijk zijn. In sommige gevallen raak je het hele functiehuis van een organisatie en kan een adviesvraag bij de OR nodig zijn. Als het draagvlak goed is, kan functiecreatie voor allerlei organisaties uitkomst bieden. Want er zijn echt mooie successen te behalen. Dat hebben we al gezien bij NXP, maar ook bij gemeenten Wijchen, Berg en Dal en Druten, woningcorporatie Talis, Waalboog en UMC Radboud.”

   


Functiecreatie - Efficiënter werken in een krappe arbeidsmarkt
José  Toonen

Meer informatie
Wilt u meer weten over functiecreatie en de mogelijkheden voor uw organisatie? José komt graag een keer bij u langs. U kunt haar bereiken via j.toonen@wbrn.nl of 06 - 21 12 58 88.

 

José Toonen