Statushouders: wat doet WerkBedrijf?

Instroom statushouders
Vanaf 2014 kwamen veel vluchtelingen uit met name Syrië en Eritrea naar ons land. Zij doen een beroep op de bijstand als zij een verblijfsvergunning hebben. Een belangrijk deel van deze groep kan niet direct aan het werk zonder ondersteuning. Met name hun beheersing van de Nederlandse taal verdient daarbij aandacht. WerkBedrijf ondersteunt met oriëntatietrajecten en taalstages.

Assessment in eigen taal
Statushouders beginnen met een digitaal assessment in de eigen taal. Zo krijgen we een beeld van opleiding, werkervaring, niveau Nederlands en Engels, competenties en gezondheid. De uitkomsten gebruiken we bij het intakegesprek. Dit vormt de basis voor een gericht traject.

Opleidingen
Najaar 2017 startte een groep jonge Eritrese statushouders met een opleiding bij het ROC. WerkBedrijf hielp bij de inschrijving en de aanvraag studiefinanciering. Daarnaast organiseerden we een budgettraining. Een groep is begonnen met een opleiding in de bouw of techniek, dankzij een samenwerking met Vluchtelingenwerk en diverse bedrijven in de regio. Voorjaar 2018 starten we met een project in de logistiek, in de vorm van een BBL opleiding in combinatie met werk. Daarnaast is er in april 2018 een BBL klas in de horeca gestart met een werkplek bij Orientalis. WerkBedrijf heeft ook korte lijnen met het UAF, om hoger opgeleide statushouders te ondersteunen met het afmaken van de studie.

Meet & eat
WerkBedrijf vindt het belangrijk dat status¬houders kennismaken met de arbeidsmarkt en potentiële werkgevers. Daarom organiseren we ontmoetingen met ondernemers. Dit koppelen we aan een concrete activiteit. Een mooi voorbeeld zijn onze ‘meet & eat’ bijeenkomsten, waarbij statushouders en potentiële werkgevers samen koken en eten. Naast het sociale aspect helpt dit bij het maken van mooie matches. WerkBedrijf heeft in mei 2018 samen met de Provincie een Kennistafel georganiseerd voor werkgevers om kennis uit te wisselen over werken met statushouders.

Meer lezen over onze dienstverlening?
Lees verder in ons magazine.

Statushouders: wat doet WerkBedrijf?
Judith  Claassens
Meer weten over wat wij doen voor statushouders? Neem contact op met 
Judith Claassens