Financiële steun van Europees Sociaal Fonds

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen ontwikkelt, begeleidt en bemiddelt kwetsbare werkzoekenden naar en op een werkplek. WerkBedrijf is een module van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen waaraan zeven gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen deelnemen. Deze gemeenten zijn: Nijmegen, Wijchen, Druten, Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar. WerkBedrijf voert delen van de Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening (volledig) en delen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit voor deze gemeenten en richt zich op arbeidsbemiddeling van kwetsbare mensen.

De regionale samenwerking versterkt kansen voor (kwetsbare) werkzoekenden en ondernemers in onze regio. Er wordt verder dan de gemeentegrens gekeken om een passende match tot stand te brengen. Daarbij worden (indien nodig) voorzieningen en coachende gesprekken ingezet om deze werkzoekenden te ontwikkelen en om werkgevers te ondersteunen. Wij ontvangen hiervoor financiële steun van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Met deze steun voeren wij onder andere (coachende) gesprekken en zetten wij voorzieningen in die bijdragen aan de ontwikkeling van de werkzoekenden. Hiermee vergroten we hun kans op het vinden van een passende werkplek. Ook ondersteunen en ontzorgen we ondernemers in de arbeidsregio Rijk van Nijmegen. Het uiteindelijke doel is: ervoor zorgen dat werkzoekenden (een opstap maken naar) een zo regulier en duurzaam mogelijke werkplek.

Informatie over ESP+: https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/nl