De Kandidatenraad bestaat uit 11 leden en een onafhankelijk voorzitter. De Kandidatenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de directie van WerkBedrijf. De leden van de raad denken mee over de dienstverlening van WerkBedrijf vanuit het perspectief van mensen uit de regio die hiermee te maken hebben. Ook toetst de raad de genomen besluiten op heldere communicatie en het effect in de uitvoering.

Samenstelling

In de Kandidatenraad zitten de vertegenwoordigers uit de gemeenten Nijmegen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Wijchen en Beuningen. Ook zijn er twee SW-zetels en twee zetels voor Arbeidsmatige dagbesteding. In totaal dus 11 zetels. De Kandidatenraad vergadert minimaal vier keer per jaar. De vergaderingen van de Kandidatenraad WerkBedrijf zijn openbaar, tenzij de raad anders beslist.

Leden van de Kandidatenraad

  • Marc Seveke – onafhankelijke voorzitter
  • Patrick van den Berg 
  • Marco Buurman 
  • Harry van Strijp  
  • Bernard Franken 
  • Eric Stienen 
  • Hélène Weijmans

Lees hier de huidige verordening van de Kandidatenraad.

Wij zijn nog steeds op zoek naar leden voor de Kandidatenraad. Wilt u meer weten, dan kunt u uw vragen stellen via Kandidatenraad@wbrn.nl