Doel

Het doel van de Kandidatenraad is (werkzoekende) kandidaten en medewerkers vanuit de Participatiewet (PW), de sociale werkvoorziening (SW) en de arbeidsmatige dagbesteding (AD) inspraak (in de vorm van advies) te geven bij directiebesluiten. Daarbij gaat het om besluiten die te maken hebben met de kwaliteit van de uitvoering (ondersteuning en begeleiding van (werkzoekende) kandidaten en medewerkers). De advisering vindt gevraagd en ongevraagd plaats. 

Werkzaamheden

De leden van de Kandidatenraad krijgen informatie over (voorgenomen) besluiten van de directie. Deze informatie wordt maandelijks met elkaar besproken. Uitgangspunten hierbij zijn het belang en de gezichtspunten van werkzoekenden / kandidaten uit de regio, die gebruik maken van de dienstverlening van WerkBedrijf. Ook toetst de Kandidatenraad de genomen besluiten op heldere communicatie en de effecten in de uitvoering.

Samenstelling

De Kandidatenraad bestaat in totaal uit 11 leden: 

 • 7 leden (o.a. Participatiewet (PW)) namens de gemeenten Nijmegen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Wijchen en Beuningen 
 • 2 leden uit de doelgroep voor de sociale werkvoorziening (SW) 
 • 2 leden uit de doelgroep voor arbeidsmatige dagbesteding (AD) 

De raad heeft een onafhankelijke voorzitter. De Kandidatenraad vergadert elke derde donderdag van de maand. De vergaderingen van de Kandidatenraad WerkBedrijf kunnen op verzoek bijgewoond worden.

Leden van de huidige Kandidatenraad

 • Patrick van den Berg (SW)
 • Marco Buurman (AD) 
 • Anne van der Werf (AD) 
 • Patrick van den Berg (SW)
 • Bernhard Franken (PW) 
 • Eric Stienen (PW) 
 • Hélène Weijmans (PW) 
 • Aleksandr Stommels (PW)
 • Marc Seveke – onafhankelijke voorzitter

Ondersteuning

Vanuit WerkBedrijf ondersteunt Babette Veen in de functie van secretaris de Kandidatenraad. 

Lees hier de huidige verordening van de Kandidatenraad. 

Wij zoeken nog naar leden voor de Kandidatenraad.  Wilt u meer weten? Lees dan de flyer. Of bel met Patrick van den Berg (06-57722037) of stel uw vragen via Kandidatenraad@wbrn.nl

Voor deelname aan de Kandidatenraad dient u in de dienstverlening te zitten van WerkBedrijf. U ontvangt hiervoor een vergoeding van 40 euro per keer.