De Kandidatenraad denkt mee over de dienstverlening van WerkBedrijf vanuit het perspectief van mensen uit de regio die hiermee te maken hebben. Ook toetst de raad de genomen besluiten op heldere communicatie en het effect in de uitvoering. De Kandidatenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de diensterlening van WerkBedrijf. In de Kandidatenraad zitten vertegenwoordigers uit de zeven gemeenten.

Samenstelling

In de Kandidatenraad zitten verschillende leden uit de gemeenten Nijmegen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Wijchen en Beuningen. Ook zijn er twee SW-zetels. De Kandidatenraad vergadert minimaal vier keer per jaar. De vergaderingen van de Kandidatenraad WerkBedrijf zijn openbaar, tenzij de raad anders beslist.

Leden van de Kandidatenraad

  • Marc Seveke – voorzitter
  • Patrick van den Berg 
  • Marco Buurman 
  • Harry van Strijp  
  • Bernard Franken 
  • Eric Stienen 
  • Mei Chen Wong
  •  Hélène Weijmans

Lees hier meer over de leden.

Lees hier de huidige verordening van de Kandidatenraad.