Heeft u zelf werk gevonden? Proficiat! We zijn blij dat u een plek op de arbeidsmarkt heeft gevonden.

Afmelden

Dit betekent dat u geen begeleiding (meer) nodig heeft van WerkBedrijf. Wilt u dit aan ons doorgeven via het formulier Afmelden.

Kosten declareren

Heeft u bij het vinden van werk kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor kinderopvang of reiskosten? U kunt deze declareren via een declaratieformulier. Daarin staan ook de voorwaarden waaraan u moet voldoen om de kosten te kunnen declareren.