Bij het SROI loket van WerkBedrijf kunt u terecht voor alle informatie over Social Return On Investment (SROI). We adviseren over het opnemen van SROI bij aanbestedingen en ondersteunen opdrachtnemers bij het invullen van deze opgave. Daarnaast zorgen we ervoor dat de juiste werkzoekenden worden bemiddeld op de vacatures bij de ondernemers.

Wat is SROI?

SROI bestaat uit afspraken tussen opdrachtgevers (veelal overheden) en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van een verkregen opdracht. Hierbij gaat het om inkoop of aanbesteding van werken, diensten en leveringen.

Wat is Social Return On Investment?

Hoe een SROI opgave invullen?

Organisaties kunnen hun SROI opgave invullen door bij de betreffende opdracht medewerkers in te zetten die behoren tot specifieke doelgroepen (mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekenden zonder baan of leerlingen). Daarnaast kan de opgave geheel of gedeeltelijk ingevuld worden door een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door in te kopen bij een sociale onderneming waar medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst zijn. Of door een maatschappelijke activiteit te ondernemen. Denk hierbij aan (onbetaald) een presentatie op een school verzorgen of het geven van cursussen op uw vakgebied.

Dienstverlening SROI loket

Het SROI loket helpt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij de uitvoering van SROI afspraken. Dat doen we door:

  • advisering van opdrachtgevers
  • bemiddeling van personeel
  • advisering over invulmogelijkheden
  • monitoring van de SROI opgave

SROI adviseurs van WerkBedrijf adviseren gemeenten en samenwerkingspartners hoe zij SROI kunnen opnemen in aanbestedingen. Dit doen we op basis van onze kennis van de arbeidsmarkt. Na de gunning van een opdracht maakt een opdrachtnemer samen met de adviseur SROI van WerkBedrijf afspraken over hoe de overeengekomen opgave voor beide partijen zo goed mogelijk kan worden ingevuld. Dit is altijd maatwerk

Monitoring via Wizzr en de bouwblokkenmethode

Voor het verantwoorden en monitoren van een SROI opgave maakt het SROI loket gebruik van het systeem WIZZR. U vindt hier de handleiding. Een SROI opgave registreert u zelf in WIZZR. Hierbij maakt u gebruik van de Bouwblokkenmethode. In de bouwblokken die gebruikt kunnen worden, is aan een invulling of activiteit een fictieve waarde toegekend. Klik hier voor de complete lijst met Bouwblokken.

Vragen?

Heeft u een vraag over SROI, mail dan naar: sroiloketrvn@wbrn.nl of neem contact op met onze adviseurs.

Meer informatie over SROI? Neem contact op met:

Sander van Haren
Sander van Haren Bereikbaar: dinsdag en woensdag SROI adviseur
Niels Veen
Niels Veen Bereikbaar: maandag t/m donderdag SROI adviseur