Bij het SROI loket van WerkBedrijf kunt u terecht voor alle informatie over social return. We adviseren over het opnemen van SROI bij aanbestedingen, ondersteunen opdrachtnemers bij het invullen van deze verplichtingen. En we zorgen ervoor dat de juiste kandidaten, met de eventueel benodigde ondersteuning worden bemiddeld op de vacatures bij de ondernemers.

Wat is SROI?
SROI of Social Return On Investment bestaat uit afspraken tussen opdrachtgevers (overheden) en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van een verkregen opdracht. Hierbij gaat het om inkoop of aanbesteding van werken, diensten en leveringen.

Mogelijkheden invulling SROI
Organisaties kunnen hun social return verplichting invullen door bij de betreffende opdracht personeel in te zetten, dat behoort tot specifieke doelgroepen (mensen met een arbeidsbeperking,werklozen of leerlingen). Daarnaast is het mogelijk om (alternatief of aanvullend) een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door in te kopen bij een sociale onderneming, waar mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst zijn. Of door een maatschappelijke activiteit te verrichten. Denk hierbij aan (onbetaald) een presentatie op een school te verzorgen of het geven van cursussen op uw vakgebied.

WerkBedrijf en SROI
WerkBedrijf helpt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij de uitvoering van social return afspraken. Dat doen we met name op het gebied van:

  • Advisering van opdrachtgevers
  • levering (tijdelijk) personeel
  • advisering over invulmogelijkheden
  • monitoring van de SROI verplichting

WerkBedrijf adviseert gemeenten en andere samenwerkingspartners hoe zij SROI kunnen opnemen in aanbestedingen. Dit doen we op basis van onze kennis van de arbeidsmarkt. Na de gunning van een opdracht maakt een opdrachtnemer samen met de adviseur SROI van WerkBedrijf afspraken over hoe de overeengekomen verplichting voor beide partijen zo efficiënt mogelijk kan worden ingevuld. Dit is altijd maatwerk.

Handleiding WIZZR voor opdrachtnemers
Voor het verantwoorden en monitoren van uw social return verplichting maken wij gebruik van het systeem WIZZR? U vindt hier de handleiding. Een verplichting vult u in via de Bouwblokkenmethode. Deze kent een fictieve waarde toe aan de doelgroepen die voor SROI in aanmerking komen en voor overige inclusieve activiteiten. Klik hier voor de complete lijst met Bouwblokken.

Vragen
Heeft u een vraag over social return, mail dan naar: sroiloketrvn@wbrn.nl of bel met SROI adviseur Sander van Haren, 06-29597744.

Wilt u lezen hoe SROI in de praktijk  kan worden ingevuld? In dit artikel geven eigenaar Paul en calculator/werkvoorbereider Sander van infrabouwer Van Venrooij antwoord op 4 vragen. 


Sander  van Haren

Meer informatie over SROI? Neem contact op met

Sander van Haren