Harrie helpt training

De Harrie training is een kosteloze tweedaagse training bestemd voor relaties van WerkBedrijf en UWV. Voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst hebben of op korte termijn in dienst nemen. De deelnemers zijn mensen die op de werkvloer een collega met een beperking (gaan) begeleiden. Tijdens de training krijgen ze handvatten voor deze begeleiding.

Maar wie is toch die 'Harrie' uit de 'Harrie training'?
Dat leggen we graag even uit. Stel, in uw bedrijf start binnenkort een nieuwe medewerker die aan het werkzame leven en de arbeidsvloer moet wennen. Een beetje extra begeleiding komt dan als geroepen. Maar ja, welke collega kan die ondersteuning goed bieden? Een Harrie!

Harrie is namelijk de personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan werknemers met een extra ondersteuningsbehoefte. Harrie is Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. Echt een H.A.R.R.I.E. dus.

Iedereen kan een Harrie worden! Via WerkBedrijf kunnen 1 of 2 mensen uit uw bedrijf kosteloos de Harrie training volgen. Tijdens deze tweedaagse training krijgt u handvatten om een collega met extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden. Met informatie, theorieën, praktijkvoorbeelden en tools om hen te helpen bij de begeleiding. Daarnaast is er in de training ook veel ruimte om ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen.

Deze officiële Harrie training wordt al enkele jaren met groot enthousiasme gegeven door CNV Jongeren. En, met goede resultaten. Uit onderzoek van CNV Jongeren en Vilans blijkt dat de kans op succesvol participeren op de werkvloer wordt verhoogd wanneer de werknemer wordt ondersteund door een Harrie.

Pak deze kans en meld u (of een collega) aan voor de tweedaagse training op woensdag 25 okt en woensdag 15 nov 2023.

Meer informatie over de training vindt u hier.

Pieter  Piscaer

Meer weten over de Harrie training? Neem contact op met

Pieter Piscaer