Als u samenwerkt met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, onderneemt u automatisch (meer) maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Want u geeft jongeren, statushouders, werkzoekenden met een uitkering en/of SW-medewerkers de mogelijkheid om werkervaring op te doen of een baan te vinden. Op deze manier krijgen mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de kans om zich verder te ontwikkelen. Zo gaan sociaal ondernemen én positieve resultaten voor uw onderneming hand in hand.

U kunt een werkzoekende zelf in dienst nemen. Of wij kunnen een medewerker bij u detacheren. Maar regelmatig zijn tussenstappen nodig voordat kandidaten betaald kunnen werken. Wij kunnen interventies inzetten die helpen om kandidaten naar betaald werk toe te leiden. Hier kan gedacht worden aan diagnoses, trainingen, oriëntatietrajecten, taalstages en ontwikkeltrajecten.

Er zijn dus veel meer mogelijkheden om iemand een kans te geven op de arbeidsmarkt. We lichten er een paar uit:

Leerwerkplek
Op een leerwerkplek kan iemand in de praktijk vakvaardigheden aanleren en waardevolle werkervaring opdoen. Een leerwerkplek is voor maximaal 6 maanden met behoud van uitkering.

Ontwikkeltraject
In een ontwikkeltraject gaat iemand bij een werkgever aan de slag om te werken aan werknemersvaardigheden. Tijdens een ontwikkeltraject wordt de kandidaat intensief begeleid. Een ontwikkeltraject duurt maximaal 1 jaar, met behoud van uitkering.

Beschut werken
Beschut werken biedt kansen voor mensen die wel kunnen werken, maar intensieve begeleiding of aangepaste werkomstandigheden nodig hebben. Het gaat hierbij om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Voor het aanbieden van een beschutte werkplek krijgt een werkgever subsidie en ook voor de extra begeleiding is een structurele vergoeding beschikbaar.

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. Wilt u weten hoe u inclusief ondernemen binnen uw organisatie kunt invullen? Neem contact op met uw contactpersoon of een van onze commercieel managers. Zij vertellen er u alles over.


Bent u al inclusief ondernemer en vindt u het prettig kennis en ervaring uit te wisselen? Ruim 90 inclusieve ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen zijn lid van ION (Inclusief Ondernemers Netwerk).

Het Inclusief Ondernemers Netwerk (ION) is een zakelijk netwerk van en voor inclusieve ondernemers. Zij zetten in op het behalen van de doelstelling in het Sociaal Akkoord: meer werk voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. ION bestaat uit ondernemers die inclusief ondernemen en zich inzetten als ambassadeur van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. De leden leren van elkaar en stimuleren elkaar en anderen om sociaal te ondernemen. ION-leden helpen elkaar, niet alleen op het gebied van het aannemen en begeleiden van mensen uit de doelgroep van het Sociaal Akkoord, maar juist ook zakelijk door het gunnen van opdrachten.