Wat houdt een indicatie beschut werk in?

Medewerkers met een indicatie beschut werk hebben recht op structurele begeleiding en aanpassingen op de werkplek. Zo kunnen zij betaald aan het werk. UWV beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een beschutte werkplek. Bij een positief advies zet WerkBedrijf dit om in een indicatie beschut werk. WerkBedrijf zorgt voor de bemiddeling naar een beschutte werkplek.

Voor wie?

Een indicatie beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische (arbeids)beperking die met structurele begeleiding en/of aanpassingen op de werkplek betaald kunnen werken

Wat betekent het voor u als werkgever?

Neemt u iemand in dienst met een indicatie beschut werk? Dan krijgt u een betrokken collega, voor wie de begeleiding goed is geregeld. U ontvangt subsidie voor de extra begeleiding die nodig is. En WerkBedrijf zet een jobcoach in voor ondersteuning van u en de medewerker. Daarnaast zijn er soms nog andere vergoedingen mogelijk, zoals loonkostensubsidie.

Een andere mogelijkheid is dat iemand via een detacheringsbaan bij u aan het werk gaat. Dit houdt in dat de medewerker een contract heeft bij WerkBedrijf en bij uw bedrijf gedetacheerd wordt. U regelt de dagelijkse aansturing en begeleiding op het werk. Wij zetten een jobcoach in als extra begeleiding. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

Dirk  Haarman

Wilt u meer weten over beschut werk? Neem contact op met 

Dirk Haarman