Als u samenwerkt met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, onderneemt u automatisch (meer) maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Want u geeft jongeren, statushouders, werkzoekenden met een uitkering en/of SW-medewerkers de mogelijkheid om werkervaring op te doen of een baan te vinden. Op deze manier krijgen mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de kans om zich verder te ontwikkelen. Zo gaan sociaal ondernemen én positieve resultaten voor uw onderneming hand in hand.

In veel gevallen bevatten opdrachten voor de overheid contractuele afspraken over duurzaamheid, waaronder bijvoorbeeld Social Return on Investment. De zogeheten Social Return verplichting van zo’n opdracht bestaat eruit om een bepaald percentage van de opdrachtsom te gebruiken voor het inzetten van mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van werk: SROI. 

SROI, hoe werkt dat precies?

SROI of Social Return On Investment bestaat uit afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van opdrachten. Hierbij gaat het om inkoop of aanbesteding van werken, diensten en leveringen.

Na de gunning van een overheidsopdracht komt u als ondernemer in contact met de adviseur SROI van WerkBedrijf. U maakt dan samen afspraken over het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen, die zelfstandig niet of moeilijk aan werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Daarnaast is het mogelijk om (aanvullend) uw bijdrage te leveren door bijvoorbeeld in te kopen bij een sociale onderneming. Of door een maatschappelijke activiteit te verrichten. Denk hierbij aan een presentatie op een school of het geven van cursussen op uw vakgebied. 

WerkBedrijf en SROI

WerkBedrijf helpt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij het realiseren van de Social Return bijdrage van opdrachten waar dit een contractvoorwaarde is. Dat doen we met name op de volgende gebieden:

  1. levering (tijdelijk) personeel
  2. advisering
  3. monitoring van de SROI verplichting
Niels  Veen
Kunnen wij u helpen met duurzaam ondernemen? Of meer weten over Social Return? Neem contact op met
Niels Veen