In de Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen 2023 leest u meer over welke voorzieningen WerkBedrijf kan inzetten voor arbeidsbemiddeling. De nadere regels en beleidsregels die hieruit voortvloeien, leest u hier.