Er begint een nieuwe medewerker via WerkBedrijf bij u. Samen zorgen we er graag voor dat het werkt op de werkvloer. De inzet van een jobcoach kan hierbij helpen. In dit filmpje leggen we uit wat een jobcoach kan betekenen. Voor de medewerker, maar ook voor u!

Wat is jobcoaching?
Het doel van jobcoaching is dat u zo snel mogelijk zelf de benodigde begeleiding aan de werknemer kunt bieden en dat medewerkers in hun kracht komen te staan. Dat is altijd maatwerk.

De jobcoach ontwikkelt de werknemersvaardigheden en persoonlijke effectiviteit van de medewerker. Ook adviseert de jobcoach u over hoe u de begeleiding op de werkvloer kunt aanpakken. Zo zorgen we dat iemand duurzaam bij u aan de slag gaat. De jobcoach kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het verbeteren van communicatie, het inwerkproces en het ontwikkelen van sociale en werkgerelateerde vaardigheden.

Wanneer zetten we jobcoaching in?
Als we verwachten dat een medewerker de werkzaamheden niet kan verrichten zonder ondersteuning op de werkplek, kunnen we een jobcoach inzetten. Voorafgaand aan de start van de medewerker bepalen, U, medewerker en consulent dat samen.

Meer informatie?
Lees de column van een van de jobcoaches van WerkBedrijf.

Heeft u vragen over de dienstverlening van onze jobcoaches? Of wilt u afstemmen wat zij voor uw medewerker kunnen betekenen? Vraag het uw contactpersoon bij WerkBedrijf of mail naar communicatie@wbrn.nl.