WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een jong arbeidsbemiddelingsbedrijf, maar met een schat aan ervaring. In de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen voeren wij de Participatiewet uit. Arbeidsbemiddeling is onze kernactiviteit. Passend personeel vinden wij voor onze opdrachtgevers. Voor een vaste of tijdelijke baan. Met begeleiding op de werkplek als dat nodig is. Voor allerlei personeelsvraagstukken zijn wij een (advies)partner.

Waarom werkbedrijven?

Om de ambities van het sociaal akkoord te realiseren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter aan werk te helpen, is in elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland een werkbedrijf opgericht. Werkbedrijven vormen de schakel tussen werkgevers in de regio en mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een werkbedrijf is een bestuurlijk-regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, werkgevers en vakbonden. Ze zijn gevormd vanuit het besef dat regionale arbeidsmarktproblemen om regionale oplossingen vragen.

Ontstaan en invulling in arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is ontstaan uit een samenwerking tussen voormalig Breed (sociale werkvoorziening) en de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. De afstemming en samenwerking binnen deze zeven gemeenten is geregeld in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). WerkBedrijf is het eerste thema waarop samenwerking in het Rijk van Nijmegen plaatsvindt. Concreet wordt op dit moment binnen de MGR gezamenlijk uitvoering gegeven aan arbeidsbemiddeling door WerkBedrijf en is er sprake van samenwerking op het gebied van ICT.
De hele tekst van de gemeenschappelijke regeling van de MGR vindt u hier.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Binnen de Participatiewet hebben kabinet en werkgevers met de ‘banenafspraak’ afgesproken om extra banen te creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Mensen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. WerkBedrijf adviseert organisaties en werkgevers in de regio over de banenafspraak en plaatst en begeleidt werkzoekenden. Deze werkzoekenden bestaan in hoofdlijnen uit twee doelgroepen, te weten banenindicatie kandidaten en overige Participatiewet kandidaten:

Banenindicatie kandidaten, geregistreerd in het doelgroepenregister zijn mensen:

  • die onder de Participatiewet vallen en die niet 100% van het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
  • met een Wsw-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • met een Wiw-baan of ID-baan.;
  • schoolverlaters van voortgezet speciaal onderwijs (vso) en van het praktijkonderwijs (pro) die zich hebben aangemeld bij UWV.

Overige Participatiewet kandidaten zijn mensen:

  • die onder de Participatiewet vallen en tot het doelgroepenregister behoren maar geen banenindicatie hebben.

Lees hier meer over het Doelgroepenregister.