Nieuwe subsidieronde ‘Tel mee met Taal’ 1 juni van start

Maandag 27 mei 2019

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en op 1 juni start de volgende ronde. Ook werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid van hun medewerkers. 

Nieuw deze ronde is dat de subsidie ook gebruikt kan worden voor werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen en beschut werk. En naast activiteiten gericht op taal, komen nu ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie vindt u op de website van Tel mee met taal.  

Nieuwe subsidieronde ‘Tel mee met Taal’ 1 juni van start