Adviezen 2018

De Kandidatenraad bracht de volgende adviezen uit in 2018: