Afronding 't Draait om de mens

Donderdag 25 april 2024

Het programma ’t Draait om de mens is vorige week afgerond met een advies aan de directie van WerkBedrijf en een presentatie aan de betrokkenen. Het advies levert waardevolle handvatten voor de dienstverlening van Op weg naar werk.

Waarom ’t Draait om de mens?
Op 1 januari 2025 lopen de huidige overeenkomsten af met aanbieders voor Op weg naar werk (arbeidsmatige dagbesteding). Om ervoor te zorgen dat onze aanpak voor Op weg naar werk blijft aansluiten bij de wensen en behoeften hebben we deze uitgebreid onder de loep genomen in het programma ’t Draait om de mens. Samen met de mensen voor wie wij dagbesteding organiseren, aanbieders, regiogemeenten en Regionaal Ondersteuningsbureau bekeken we onder begeleiding van De Processpecialisten wat er goed gaat en wat er beter zou kunnen.

Wat heeft het ons gebracht?
Het afgelopen half jaar is stapsgewijs toegewerkt naar het adviesrapport dat begin maart is gepresenteerd aan de directie van WerkBedrijf. Zowel zij als de deelnemende aanbieders waren positief over het advies. Het heeft veel opgeleverd:

Gerichte verbeteringen die het verschil maken voor kandidaten Op weg naar werk
Samenwerking tussen betrokken partijen en het leren kennen van elkaars toegevoegde waarde.
Bevestiging dat we het in onze regio al heel goed doen en dat beelden vanuit aanbieders, ketenpartners, WerkBedrijf en kandidaten overeenkomen.
Inzicht en overzicht: wie doet wat en waarom? Het ‘waarom’ was essentieel in dit traject.
Persona’s die de doelgroep vertegenwoordigen en hergebruikt kunnen worden.
Klantreizen die de beleving van de kandidaat tonen en knelpunten in het proces aanwijzen.

Verbeterpunten
Projectleider Joyce Geurts: “Het was een intensief traject en ik ben trots op wat we hebben bereikt. In ’t Draait om de mens is het ons gelukt om de kandidaat echt centraal te stellen. De verbeterpunten die we hebben opgesteld zijn dan ook in eerste instantie in het belang van de kandidaat, de rest sluit daarop aan. We zien vooral verbeterpunten bij de onderwerpen: administratie, indicaties, contactmomenten en maatwerkvoorziening.”

Hoe nu verder?
Joyce: “We onderzoeken nu welke verbeterpunten wanneer doorgevoerd kunnen worden in de dienstverlening. We hebben nog wat stappen te zetten. Maar alle opgedane kennis en ervaring gaat ons daar ontzettend bij helpen.”

Afronding 't Draait om de mens