Bijdragen aan vermindering CO2-uitstoot

Woensdag 27 maart 2024

Wij hechten veel waarde aan een duurzamere toekomst en werken daarom samen met de gemeente Nijmegen, DAR en ODRN aan het doel om in 2030 energieneutraal te worden*. We zijn hiervoor als verbonden partij met de gemeente Nijmegen mee-gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Dat betekent dat we elk half jaar onze CO2-uitstoot meten en maatregelen nemen om deze te verminderen. 

Hoe werkt de CO2-prestatieladder?
De CO2-prestatieladder is het systeem dat we gebruiken om (half)jaarlijks onze CO2-uitstoot te berekenen, gebaseerd op het energieverbruik van onze organisaties, waaronder de gemeente Nijmegen, DAR, ODRN en MGR (Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en iRvN). Door deze berekeningen nauwlettend bij te houden, kunnen we controleren of we voldoende maatregelen nemen om onze CO2-uitstoot daadwerkelijk te verminderen en uiteindelijk energieneutraal te worden. 

Hoe presteren we? 
In 2022 hebben we, samen met de andere partijen, 5.574 ton CO2 uitgestoten. Dat is ongeveer het gewicht van 3700 auto's dat de lucht in gaat om onze gebouwen te verwarmen, te koelen, apparatuur te laten draaien en onszelf te verplaatsen. Dit lijkt misschien veel, en dat is het ook, maar het is al meer dan de helft minder dan wat de gezamenlijke partijen in 2019 hebben uitgestoten. 

Dit hebben we vooral bereikt door schonere elektriciteit en gas in te kopen, maar ook door andere maatregelen zoals het installeren van zonnepanelen, isolatieverbeteringen en het gebruik van betere brandstoffen. 

Gezamenlijk hebben we deze maatregelen de afgelopen jaren genomen. Dit resulteerde bij MGR in een CO2-uitstoot van 341 ton in 2022.  Binnenkort verzamelen we de gegevens over 2023. We zijn benieuwd of het ons is gelukt om in 2023 opnieuw minder CO2 uit te stoten. We houden jullie op de hoogte! 

*Meer informatie: https://www.nijmegen.nl/over-d...

Bijdragen aan vermindering CO2-uitstoot