Breed offensief: overzicht alle activiteiten

Maandag 14 oktober 2019

Al eind 2018 kondigde staatssecretaris Van Ark aan dat zij een Breed offensief wilde optuigen. Doel is het vereenvoudigen en aanpassen van de Quotumwet en andere regels, zodat werkgevers – in markt en overheid – meer banen kunnen realiseren voor de doelgroep van de banenafspraak. De vier pijlers van het Breed offensief zijn:

  1. Werkgevers en werknemers moeten elkaar kunnen vinden
  2. Eenvoudiger voor werkgevers
  3. Bijdragen aan duurzaam werk
  4. Werken aantrekkelijker maken

AWVN en De Normaalste Zaak hebben alle ca. 40 activiteiten in de vier pijlers van het Breed offensief in een overzichtelijk schema gezet. Dat complete schema vindt u hier. In dit schema staan de activiteiten weergegeven die samen bijdragen aan het vereenvoudigen van inclusief werkgeverschap. Zo ziet u in een oogopslag, wat er gebeurt en wie daarbij betrokken is. Dit Breed offensief moet ertoe leiden, dat meer mensen met een beperking aan het werk zijn.


Breed offensief: overzicht alle activiteiten