Buddy project Druten van start

Woensdag 13 oktober 2021

Werk vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeente Druten en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen starten daarom op 11 oktober met het ‘Buddy project’. In dit project koppelen we Drutense ondernemers aan werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen. In de komende maanden zetten de ondernemers zich in om de kansen van de werkzoekende op de arbeidsmarkt te vergroten. Samen vullen zij het programma in. Soms gaat het om een eerste stap, soms om het laatste zetje. Niels Gijsbers, mede-eigenaar van de Bogerd, doet vanuit zijn ondernemers-rol mee aan dit project. “Het was leuk om mijn buddy te ontmoeten, er waren meteen raakvlakken. Ik snap wel waarom wij aan elkaar gekoppeld zijn!”

Wederzijds begrip
Doel van het project is om ondernemers en werkzoekenden dichter bij elkaar brengen. Door elkaars leefwereld te leren kennen, ontstaat meer begrip en inzicht. Werkzoekenden kunnen zo mogelijk een stap vooruitzetten. Misschien net de juiste tip krijgen. Ondernemers krijgen meer zicht op wat het vraagt om weer aan de slag te gaan na soms jaren uit het arbeidsproces te zijn geweest. En welke ondersteuning vanuit WerkBedrijf daarvoor nodig kan zijn.

Maatwerk
WerkBedrijf en gemeente Druten koppelen de ondernemers en werkzoekenden aan elkaar. Tijdens de startbijeenkomst op 11 oktober maakten zij kennis met elkaar. Samen geven zij invulling aan het programma, afhankelijk van wat de werkzoekende nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsbezoek, meeloopdag, netwerkgesprek of een meer informele invulling. Tijdens het project worden zij begeleid door WerkBedrijf. Het buddyproject duurt ongeveer twee maanden. Als blijkt dat deze aanpak succesvol is, geeft gemeente Druten hier een vervolg aan.

Buddy project Druten van start