Overheden in Oost Nederland stellen gezamenlijke werkwijze SROI op

Donderdag 3 oktober 2019

Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen. Een belangrijke samenwerking, want hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen.

Social Return On Investment
In de afgelopen 10 jaar heeft het toepassen van Social Return door overheden en semioverheden een grote vlucht genomen. Bedrijven die een opdracht krijgen van een overheid verrichten een sociale tegenprestatie, bijvoorbeeld door een bepaald percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Overheden mogen zelf beslissen hoe ze deze Social Return vragen. De eisen, doelgroepen en waardering verschilden daarom veel onderling. Bedrijven vragen al langer om het gelijktrekken van de regels. 

Eén beleid in Oost Nederland
In Oost Nederland kiezen verschillende overheden daarom nu voor een zelfde proces en waardering. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen streeft al langer naar deze uniformiteit.  Ron van Wamel, directielid WerkBedrijf: “We hebben een tijd geleden in de regio Rijk van Nijmegen al een denktank opgericht over de herijking van SROI. Dit gaf input die goed van pas kwam tijdens het opstellen van een gezamenlijke werkwijze. Voor bedrijven betekent dit uniformiteit en meer mogelijkheden voor maatwerk. In de werkwijze maken we namelijk gebruik van de bouwblokkenmethode. Het uitgangspunt blijft het plaatsen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Maar als dat niet direct lukt, zijn er ook andere mogelijkheden om te voldoen aan de SROI verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen bij een sociale onderneming, het geven van voorlichting of het faciliteren van trainingen en workshops. Zo werken we samen met ondernemers aan een arbeidsmarkt waar iedereen mee doet.”   

Ondertekenen Convenant 2 oktober
Om de afspraak te bekrachtigen ondertekenden vertegenwoordigers woensdag 2 oktober het Convenant Social Return Oost Nederland. Naast WerkBedrijf doen vijfenvijftig gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Gelderland en Overijssel mee aan het convenant.

Overheden in Oost Nederland stellen gezamenlijke werkwijze SROI op