klachtenrapport gemeentelijke ombudsman

Woensdag 11 november 2020

Als kandidaten klachten hebben kunnen ze altijd terecht bij hun consulent of diens leidinggevende. Komen ze er samen niet uit, dan kunnen ze via deze website: klachtenportaal hun klacht kenbaar maken.  Komt daar geen passende oplossing, dan is de gemeentelijk ombudsman ook een optie. In de bijlage leest u het eerste geanonimiseerde klachtenrapport. 

klachtenrapport gemeentelijke ombudsman