Kruidvat en Trekpleister zetten zich in voor medewerkers met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

Dinsdag 13 november 2018

Kruidvat en Trekpleister tekenen overeenkomst met 33 arbeidsregio’s
De moedermaatschappij van Kruidvat en Trekpleister (A.S. Watson Benelux) wil mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de kans geven om in één van haar winkels aan de slag te gaan. Met 33 arbeidsregio’s tekenden ze begin november een overeenkomst waarin zij afspraken maakten over de vereenvoudiging van het wervingsproces.  Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad Arbeidsmarkt begeleidde dit proces.

De eerste keer dat zoveel regio's afspraken maken voor een landelijke werkgever
Dit is de eerste keer dat er zoveel regio’s eenduidige afspraken maken voor een landelijke werkgever. A.S. Watson Benelux heeft ruim 1.000 Kruidvat-winkels en 200 Trekpleister-winkels in 380 gemeenten. In de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen hebben we met twee districten van Kruidvat te maken en één district Trekpleister. Per district is de doelstelling twee plekken van 25.5 uur te vervullen. Twee nieuwe werknemers zijn intussen al aan het werk. 


Kruidvat en Trekpleister zetten zich in voor medewerkers met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt