Radboud Universiteit tekent voor sociaal maatschappelijke impact

Maandag 8 juli 2024

Radboud Universiteit Nijmegen en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen hebben samen hun handtekening onder een SROI-convenant gezet. De Radboud Universiteit is daarmee de tweede universiteit in Nederland die deze stap op het gebied van Social Return On Investment (SROI) zet. Daarmee onderstreept zij het belang van ondernemen met sociaal maatschappelijke impact. Het SROI-loket van WerkBedrijf ondersteunt organisaties onder andere met advies bij aanbestedingen en bemiddeling van personeel. Daniël Wigboldus, voorzitter college van bestuur van de Radboud Universiteit, en Ina Hol, directeur WerkBedrijf, ondertekenden het convenant.

Sociaal maatschappelijk partnerschap

Daniël Wigboldus: “Ik vergelijk onze universiteit wel eens met een groot schip. We denken na over onze koers en zetten deze uit. Het bijsturen op de route is iets waar we goed doordacht aan beginnen. Eerst bepalen we waar we naartoe willen. Met het ondertekenen van dit convenant geven we een boodschap af: wij nemen óók vanaf de brug van ons schip maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen mee in onze koers. Een mooie en belangrijke toevoeging die ons beleid verrijkt ”. Ina Hol: “Als WerkBedrijf werken we graag samen met organisaties die echt sociaal maatschappelijk impact maken. Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten meedoen is onze primaire opdracht. Dit kunnen we alleen in goed partnerschap. We zijn dan ook blij met de waarde die de Radboud Universiteit aan sociaal maatschappelijk ondernemen geeft. De ondertekening van het convenant is hierin een belangrijke stap”.

SROI voor opdrachtgevers én opdrachtnemers

De overheid voert al een tijd een beleid waarin inclusieve voorwaarden in contracten met opdrachtnemers worden opgenomen, de zogeheten Social Return opgave. Hierbij wordt de partij, die een opdracht krijgt, gevraagd hiervoor iets ‘terug te geven’ aan de maatschappij. WerkBedrijf faciliteerde dat al voor alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen en doet dit nu ook voor woningbouwcorporaties. Het SROI loket van WerkBedrijf adviseert opdrachtgevers bij het opnemen van sociale voorwaarden tijdens het aanbestedingstraject, faciliteert opdrachtnemers bij de invulling van de gemaakte afspraken en monitort het gehele proces. Nu gaat WerkBedrijf dit ook vormgeven in de samenwerking met de Radboud Universiteit. 


Op de foto van links naar rechts: Tonny Brand (contractmanager Radboud Universiteit), Ina Hol (directeur WerkBedrijf), Sander van Haren (SROI adviseur WerkBedrijf),  Daniël Wigboldus (voorzitter college van bestuur van de Radboud Universiteit) en Niels Veen (SROI adviseur WerkBedrijf)

Radboud Universiteit tekent voor sociaal maatschappelijke impact