Samenwerking succes

Dinsdag 9 januari 2018

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en sociale wijkteams gaan hun samenwerking intensiveren.  Doel is om inwoners op weg te helpen naar werk. Uit een evaluatie over de eerste periode van samenwerking, blijkt dat de samenwerking voordelen oplevert. Werk wordt eerder en vaker onderdeel van het traject bij een sociaal wijkteam en helpt mensen op weg. 

De samenwerking leverde al een tiental betaalde werkplaatsen op. Ook zijn er kandidaten aangemeld voor (arbeidsmatige) dagbesteding en vrijwilligerswerk. De ervaring leert dat aanwezigheid en zichtbaarheid de sleutel vormt tot succes.

Verder
WerkBedrijf werkte ook samen met de regieteams in Nijmegen en de wijk Kolping. Ook deze samenwerking is zo succesvol dat dit een vervolg krijgt. Met gemeente Nijmegen zijn inmiddels afspraken gemaakt over deze samenwerking. Met de andere gemeenten uit het Rijk van Nijmegen is WerkBedrijf in gesprek.  

Samenwerking succes