Taalakkoord

Donderdag 8 februari 2018

Veel medewerkers hebben moeite met de Nederlandse taal. Meer dan u denkt! Om de taalvaardigheid van uw medewerkers te verbeteren is het Taalakkoord in het leven geroepen.  

Taalvaardigheid is een belangrijke werknemersvaardigheid. Schiet deze vaardigheid tekort, dan heeft dit negatieve gevolgen voor uw bedrijf. Het kan leiden tot lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsrisico’s en zorgt er vaak voor dat mensen hun vak niet op hun niveau kunnen uitvoeren. Taalachterstand beperkt de doorgroei- en innovatiemogelijkheden.  

Meer weten over Taalakkoord of subsidies die hier mee samenhangen? Neem dan vrijblijvend contact op met het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen op rijkvannijmegen@lerenenwerken.nl . Informatie is ook te vinden op www.taalakkoord.nl

Taalakkoord