WerkBedrijf zet ervaringsdeskundigheid in

Donderdag 25 april 2024

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een project gestart om duurzaam ervaringsdeskundigheid in te bedden in de dienstverlening. Daarvoor is een projectgroep met consulenten, jobcoaches en arbeidspsychologen gestart. Deze  richt zich op de implementatie van ervaringsdeskundigheid binnen WerkBedrijf. Ricardo Gonçalves is aangetrokken als kwartiermaker ervaringsdeskundigheid en maakt ook deel uit van de projectgroep. Hij heeft deze implementatierol in vergelijkbare trajecten veelvuldig succesvol ingevuld. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Vereniging van Ervaringsdeskundigen. In een korte ontmoeting bespraken WerkBedrijf directielid Rens Kézér  en Ricardo het hoe en waarom van deze uitbreiding in de dienstverlening.

Over het waarom: de doorontwikkeling
Rens: “Doelstelling van WerkBedrijf is om kandidaten (zo noemen we onze werkzoekenden) te begeleiden op hun weg naar een duurzame betaalde baan. Daarbij kijken we voortdurend wat we kunnen doen om kansen te vergroten. Ervaringsdeskundigheid is een tool die ons daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld in gesprekken waarbij een consulent het gevoel heeft niet tot de kern te komen met een werkzoekende. We horen goede berichten van UWV, onze partner in het werkveld. Zij werken al succesvol met gediplomeerde ervaringsdeskundigen. Het is een goede en belangrijke stap in de doorontwikkeling van onze dienstverlening.”

Ricardo: “Dat zeg je inderdaad goed. Het is een aanvullende tool. Een ervaringsdeskundige mag, kan en moet zelfs een andere rol aannemen in gesprekken met werkzoekenden. Herkenning en erkenning zijn vaak belangrijke vertrekpunten in een gesprek om samen verder te komen. Daarvoor zetten ze professioneel hun persoonlijke ervaringen in. Doel daarbij is de ander te helpen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden vanuit haar of zijn eigen kracht. Als ervaringsdeskundige zit je als gelijkwaardige gesprekspartner aan tafel en is er altijd wederkerigheid. Ervaringsdeskundigheid ondersteunt en vult de goede begeleiding aan, die werkzoekende kandidaten nu al krijgen van bijvoorbeeld consulenten. Het is dus duidelijk bedoeld als een extra tool en een verrijking van de dienstverlening.”

Wat is er nodig: de aanpak
Ricardo: “In de basis hebben we welwillendheid in de organisatie nodig. En die is er! Dat dit bij WerkBedrijf zo is ervaar ik bij de opzet van het project en de betrokkenheid in de teams die ik heb gesproken. We hebben bewust ervoor gekozen om mijn rol als kwartiermaker niet te laten eindigen wanneer de geworven ervaringsdeskundigen binnen WerkBedrijf aan de slag gaan. Mijn rol is ook het samenwerken aan de borging van deze nieuwe tool in de dienstverlening. Het starten met 2 fte’s is daarbij een belangrijke basis: ik kan één persoon een taal leren, maar met meer personen blijf je de taal spreken.”

Rens: “Het is een project dat vernieuwing en verrijking moet brengen. Goed om dat samen te omarmen. Dit extra instrument biedt kansen. Ons werk is niet statisch en altijd volop in ontwikkeling. Al onze teams zijn vertegenwoordigd in de projectgroep. Dat past bij het stimuleren van die ontwikkeling. De lijnen zijn kort en daarmee kan iedereen aanhaken en bijdragen.”

Wat levert het op: de toegevoegde waarde
Ricardo: “Het uiteindelijke doel is dat werkzoekenden met de extra inzet van ervaringsdeskundigen de stap naar duurzaam werk en een stabiel leven succesvol kunnen zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar samen de basis voor gaan leggen.”

Rens: “We zien in het werkveld en bij partners waarmee we samenwerken dat het succesvol kan zijn. In onze teams zit veel vermogen om door te ontwikkelen. Door het toevoegen van goed opgeleide professionals in een aanvullende discipline verrijkt WerkBedrijf zijn dienstverlening. Dat gaat onze werkzoekende kandidaten en uiteindelijk ook onze ondernemers ten goede komen.”

WerkBedrijf zet ervaringsdeskundigheid in