Om voor al haar medewerkers een zo gezond, veilig en prettig mogelijk werkklimaat te creëren en behouden heeft MGR een gedragscode. De gedragscode zorgt voor duidelijkheid over de gedragsnormen waaraan iedereen die via MGR gedetacheerd is zich moet houden. Daarnaast geeft de gedragscode kaders waarbinnen we gedrag kunnen beoordelen. En duidelijkheid over op welk gedrag we elkaar mogen aanspreken. De gedragscode vind je hier.