De personeelsvertegenwoordiging is ondergebracht bij de OR SlagWerk. De ondernemingsraad is bereikbaar via medezeggenschap@rvn.nl.