De gedragscode geeft kaders waarbinnen we onaanvaardbaar gedrag kunnen beoordelen.
Het sanctiebeleid beschrijft welke gevolgen het vertonen van onaanvaardbaar gedrag heeft. De gedragscode is de basis voor het sanctiebeleid. Het sanctiebeleid vind je hier.