WerkBedrijf is volgens de AVG verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) te hebben. Op deze pagina vindt u wat de FG doet en hoe en wanneer u kunt contact opnemen met de FG. Binnen WerkBedrijf is een functionaris aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van persoonsgegevens. 

Wat doet de Functionaris gegevensbescherming?
De Functionaris gegevensbescherming (ook wel ‘FG’) van WerkBedrijf heeft de volgende wettelijke taken:

  • De medewerkers van WerkBedrijf informeren en adviseren over eisen en verplichtingen van de privacywetgeving;
  • Controleren of de gemeente zich houdt aan de privacywetgeving en haar eigen privacybeleid. Hierbij hoort ook het vergroten van de bewustwording over privacy.
  • Advies geven over een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ (ook wel een Privacy Impact Assessment of een Data Protection Impact Assessment);
  • Overleggen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer kunt u contact opnemen?
Als u vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens door WerkBedrijf en u heeft het antwoord niet op deze website kunnen vinden, neem dan contact op via ciso@wbrn.nl.