Het register van verwerkingen is een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens die WerkBedrijf uitvoert. Verwerkingen zijn handelingen zoals het opvragen, opslaan, inzien en delen van persoonsgegevens. Het register geeft onder andere inzage in waarom we gegevens verwerken en welke gegevens we verwerken. Klik hier om het register te openen.

Heeft u vragen over het register van verwerkingen en u heeft het antwoord niet op deze website kunnen vinden? Neem dan contact op via ciso@wbrn.nl.