Van de website van WerkBedrijf is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. 

Bekijk hier de toegankelijkheidsverklaring van www.werkbedrijfrvn.nl.