Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo beoogt dat overheden informatie, indien mogelijk, actief openbaar maken.

Woo-verzoek indienen
U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over de beschikbaarheid van informatie. U kunt ook contact met ons opnemen als u toegang tot informatie wenst die niet openbaar is gemaakt. U dient dan een Woo-verzoek in.

U kunt een e-mail sturen naar CISO@wbrn.nl. De Privacy en Security Officer vervult de rol van Woo-contactpersoon. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek krijgt u een reactie.