Bij MGR Rijk van Nijmegen, waar WerkBedrijf deel van uitmaakt, vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Daar werken we hard aan, maar toch kan een zwakke plek onopgemerkt blijven.

Daarom horen we graag van u, als u een zwakke plek in één van onze systemen vindt. Dan zullen we zo snel mogelijk maatregelen nemen. We willen graag met u samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u dringend om:

 • Geen grootschalige hackpogingen d.m.v. poortscans, scrips en/of manuele aanvalstactieken op onze sites uit te voeren.
 • Uw bevindingen te mailen naar ciso@wbrn.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • Het probleem niet met anderen te delen, totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens, die zijn verkregen via het lek, direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, DDOS, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

De Rijksoverheid zal in overleg met u bepalen of en hoe over het gemelde probleem wordt bericht. Berichtgeving vindt pas plaats nadat het probleem is opgelost.

Onze beloftes aan u:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling daarvan en een verwachte datum voor een oplossing. Wij streven ernaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dit wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem. De MGR zal samen met u bepalen of en hoe over het gemelde probleem wordt bericht. Berichtgeving vindt pas plaats nadat het probleem is opgelost.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • De MGR biedt een beloning als dank voor uw hulp.