8,6 miljoen werkenden!

Dinsdag 12 december 2017

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 15.000 per maand toegenomen, meldt het CBS. In oktober hadden in deze leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 404.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste 3 maanden af met 11.000 per maand.

Bron: UWV

8,6 miljoen werkenden!