​ Detacheringscontract Van de Bijl & Heierman B.V. en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Dinsdag 2 juli 2019

Op 25 juni 2019 tekenden Emile Penn, projectleider v.d. Bijl & Heierman b.v., en Ina Hol, directeur WerkBedrijf, een detacheringscontract voor acht jaar. Van de Bijl & Heierman neemt de groenploeg van WerkBedrijf, die de groenvoorziening verzorgt bij de Radboud (zowel universiteit als UMC), over. "Uiteraard zijn we heel blij dat onze collega's op hun huidige werkplek kunnen blijven werken”, aldus Ina. 

Emile kijkt uit naar de samenwerking. Behalve het reguliere werk in het groen en grijs, gaat v.d. Bijl & Heierman b.v. zich meer richten op de groenbeleving. "Kijk een heg in een landschap past daar prachtig”, vertelt hij enthousiast. “Maar een heg langs de weg kan soms belemmerend werken. Dan wekt de beleving van deze heg eerder irritatie op." De beleving bij bezoekers van de locaties wordt voortaan gemeten. Dat werkt twee kanten op, want dan begrijpen de groenmedewerkers beter waarom ze dingen aanpassen.

​ Detacheringscontract Van de Bijl & Heierman B.V. en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen