Efficiënter werkproces met jobcarving

Woensdag 21 juni 2023


Wat is jobcarving?

Bij jobcarving worden hoofd- en neventaken van medewerkers gesplitst. Door de neventaken samen te voegen, ontstaat er een nieuwe functie. Deze kan geschikt worden gemaakt voor een medewerker met een arbeidsbeperking. De vakspecialisten kunnen zich hierdoor volledig focussen op hun hoofdtaken. En de nieuwe medewerker houdt zich bezig met de overige taken. Een win-winsituatie dus.

Productiviteitsverhoging én verlaging van personeelskosten

De vakkracht kan zich nu volledig richten op zijn of haar kerntaken. Dit verhoogt de efficiëntie en daarmee de productiviteit. Hierdoor hoeven bedrijven minder snel extra gespecialiseerd personeel te zoeken. Dit is zeker op de huidige, krappe arbeidsmarkt een groot voordeel. Doordat de eenvoudiger taken niet meer door een specialist hoeven te worden uitgevoerd, brengt dit een kostenbesparing met zich mee.

MVO en Participatiewet 

Een organisatie geeft ook invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door jobcarving toe te passen en mensen aan te nemen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. U laat zien als ondernemer betrokken te zijn bij de samenleving én u geeft de nieuwe medewerker de kans om weer mee te draaien in de maatschappij. Daarnaast kan jobcarving een bijdrage leveren aan de verplichting volgens de Participatiewet. Hierin staat omschreven dat alle bedrijven moeten bijdragen aan de banenafspraak. Werkgevers moeten banen realiseren voor mensen met een beperking. In 2026 gaat dit om 25.000 banen bij de overheid en 100.000 banen in de marktsector. Dit geldt voor werkgevers die meer dan 25 werknemers in dienst hebben.

Praktijkvoorbeeld jobcarving

Lampgoedkoop in Nijmegen paste jobcarving met succes toe. Lees hier het verhaal van directeur Thijs Wolf. 

Voor meer informatie over jobcarving kunt u contact opnemen met Robert Vermeij.

Efficiënter werkproces met jobcarving