​Maaksessie Werken en Leren voor Nieuwkomers in Gelderland

Dinsdag 9 juli 2019

Werk is een cruciale pijler van integratie. Maar nieuwkomers, werkgevers en gemeenten lopen aan tegen beperkte mogelijkheden om werken en leren te combineren. Namens provincie Gelderland en OpenEmbassy nodigen we u graag uit om op 19 september hierover te brainstormen tijdens de Maaksessie Werken en Leren voor Nieuwkomers in Gelderland.

Waarom zijn leerwerktrajecten belangrijk?
Leerwerktrajecten zijn van grote meerwaarde voor nieuwkomers. Maar er is een groot tekort aan opleidingsplekken waar zij kunnen werken en leren tegelijk. Ook is het moeilijk om plekken speciaal voor nieuwkomers gereserveerd te krijgen. Dat is jammer, want leerwerktrajecten kunnen een goede sleutel zijn om bijvoorbeeld (vak)taal te leren en toe te werken naar een baan.

Save-the-date: 19 september
Tijdens de Maaksessie komen we tot concrete acties en oplossingen. Daar hebben we u voor nodig! Het doel is meer kennis, meer handvatten voor werkgevers én meer leerwerkplekken voor nieuwkomers. Tijd en locatie volgt.

Bent u erbij?
Voor registratie, nazorg en kennisdeling maken we gebruik van Deedmob. Meld u hier aan.

​Maaksessie Werken en Leren voor Nieuwkomers in Gelderland