Nieuwe regionale trendrapportage banenafspraak

Woensdag 9 mei 2018

UWV brengt ieder kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. Deze rapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen in de regio’s gerealiseerd zijn. 

Nieuwe regionale trendrapportage banenafspraak