Samenwerking WIL Groep en WerkBedrijf

Woensdag 12 juli 2023

4 jaar geleden startte de samenwerking tussen WerkBedrijf en WIL Groep. Sinds die tijd hebben we samen zo’n 30 mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt begeleid naar een baan in de bouw en techniek. Deze samenwerking werd op 10 juli verstevigd in een overeenkomst. Rens Kézér Kezer, directielid WerkBedrijf: “We zijn blij met WIL Groep als partner. We delen dezelfde visie op het omscholen van mensen. Maatwerk en een duurzame werkplek zijn daarbij het uitgangspunt. Tel daarbij op het enorme netwerk van WIL Groep en hun begeleidings- en opleidingsmogelijkheden. Dat maakt dat we heel trots zijn op onze samenwerking.”

WIL staat voor WERKEN INVESTEREN LEREN. Door middel van leerwerktrajecten stomen ze mensen klaar voor een baan in de bouw en techniek. Jeanne van de Klok, eigenaar en directeur WIL Groep: “We kijken wat bedrijven nodig hebben en wat mensen willen en al kunnen. Daar passen we de opleiding op aan. We willen dat mensen zo snel mogelijk op onderdelen kunnen meedraaien in het bedrijf. De match tussen de kandidaat en het bedrijf is daarbij onmisbaar. Als de klik en motivatie er maar is, de rest leren wij ze wel.”

Rens: “We vinden elkaar niet alleen in onze visie. Ook onze pragmatische manier van samenwerken sluit goed aan. We zien de kansen en hebben veel ideeën, maar brengen ze ook echt tot uitvoer. We zitten daarin echt op één lijn. Samen met partners als UWV, Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen en de scholen in de regio is er nog zoveel mogelijk om vraag en aanbod in de bouw en techniek meer op elkaar aan te laten sluiten.” “Daar sluit ik me helemaal bij aan”, zegt Jeanne. “We staan pas aan het begin, er is nog zoveel te bereiken. Deze samenwerkingsovereenkomst is daarin een mooie stap.

Samenwerking WIL Groep en WerkBedrijf