Social Return On Investment breder ingezet

Woensdag 12 juli 2023

Op de arbeidsmarkt is iedereen van waarde! Het is de taakstelling van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen om hier invulling aan te geven. Kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelen naar een duurzame baan is een kernactiviteit van WerkBedrijf. We doen dit onder andere op basis van Social Return On Investment (SROI). Dit is een speciale tak van sport. WerkBedrijf heeft ruime ervaring in het adviseren van bedrijven en organisaties over SROI beleid. Sinds dit voorjaar hebben we niet één, maar twee SROI adviseurs die werken vanuit partnerschap. Sander van Haren en Niels Veen stellen we graag voor als uw SROI partners.

SROI in het kort
Eerst nog even kort uitgelegd. Wat is SROI? In een gezonde samenleving lukt het om iedereen zoveel mogelijk te betrekken in het arbeidsproces. Om dit te stimuleren, ook als arbeidsparticipatie wat meer ondersteuning of aandacht vraagt, is SROI in het leven geroepen. Bij de inkoop of aanbesteding van werk, diensten en/of leveringen maken opdrachtgevers en opdrachtnemers afspraken over hoe zij een maatschappelijke bijdrage leveren binnen te verstrekken opdrachten. Een deel van de SROI opdrachten komt voort uit overkoepelende afspraken die in onze regio zijn gemaakt met bijvoorbeeld gemeenten. Organisaties, ondernemingen of bedrijven kunnen ook vanuit hun eigen ambities SROI onderdeel uit laten maken van opdrachten en werken.

Werken aan perspectief
Sander van Haren: “Als WerkBedrijf hebben we alle kennis in huis om ondernemers en organisaties te adviseren en ondersteunen bij het duurzaam invullen van SROI in hun organisatie en hun projecten. We zitten inmiddels midden in het netwerk van inclusieve ondernemers dat in de regio is opgebouwd. We hebben de inzet van SROI de afgelopen jaren zien groeien. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd bij opdrachtgevers, ondernemers en werknemers. Het uiteindelijke resultaat is dat minder mensen aan de kant blijven staan. Dit kan door iemand die langere tijd uit het arbeidsproces is, weer aan een baan met toekomstperspectief te helpen. Of door bijvoorbeeld te investeren in jongeren met een leerwerktraject. Het zorgt voor een hogere participatie van de beroepsbevolking. Uiteindelijk goed voor iedereen.”

Dynamiek in uitvoering
Niels Veen: “In april van dit jaar ben ik mij binnen WerkBedrijf gaan specialiseren tot Adviseur SROI. Met het instrument SROI proberen we meer organisaties, ondernemers en onderaannemers te inspireren, aan boord te krijgen en te activeren en faciliteren in hun SROI beleid. We helpen ze op weg en ondersteunen in de rapportages over behaalde resultaten. Hiervoor hebben we een eenvoudige online tool. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om het maximaal inzetten van het arbeidspotentieel dat er is. Daarnaast brengt het ook een nieuwe dynamiek in organisaties waar het vanuit SROI mogelijk is kandidaten te plaatsen. Ook door als organisatie zelf in te kopen bij sociale ondernemingen kan (een deel van) de SROI opgave worden ingevuld. In gesprekken proberen wij openingen te creëren en te ondersteunen in een geslaagde inzet van SROI. We merken dat ondernemingen er soms nog niet over nadenken, maar er absoluut voor openstaan. Bij ons kunnen ze rekenen op advies en ondersteuning.”

In contact komen met één van onze SROI adviseurs? Stuur een bericht naar sroiloketrvn@wbrn.nl. 

 

 

Social Return On Investment breder ingezet