​ UWV lanceert nieuw portaal: actuele arbeidsmarktinformatie beter in beeld

Dinsdag 4 mei 2021

UWV heeft een nieuw online portaagelanceerd om arbeidsmarktinformatie transparanter te maken. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), met als doel om de slagkracht van de arbeidsmarktregio’s te vergroten. 

Overzichtelijke thema’s
Op de vernieuwde site staat informatie over thema’s als prognoses en trends, kansen op de arbeidsmarkt, werving en behoud van banen en corona. Ook zijn er in totaal negen interactieve dashboards, die een actueel beeld geven van de arbeidsmarkt. Er zijn dashboards over de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen, het aantal vacatures, het aantal geregistreerde werkzoekenden en een spanningsindicator van de arbeidsmarkt. Ook de voortgang van de banenafspraak en het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken zijn terug te zien, net als het aantal toegekende NOW-aanvragen. Nieuw is het dashboard met cijfers over ontslagaanvragen bij UWV.

Interactieve dashboards per regio
Ook voor het Rijk van Nijmegen is er een specifieke regiopagina ingericht met kerncijfers van onze regio. Hier staan ook publicaties over kansen, ontwikkelingen en achtergronden in de regio. Bekijk hier het interactieve dashboard van Rijk van Nijmegen.

​  UWV lanceert nieuw portaal: actuele arbeidsmarktinformatie beter in beeld