Werkbezoek Simpel Switchen

Dinsdag 28 februari 2023


Eind februari brachten Zijne Majesteit de Koning en minister Schouten een werkbezoek aan het programma 'Simpel Switchen in de Participatieketen'. Samen met partner Pluryn was WerkBedrijf Rijk van Nijmegen daarbij aanwezig!

Simpel Switchen is in 2019 opgericht samen met ervaringsdeskundigen en uitvoeringspartners. Mensen met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt worden ondersteund en begeleid in de overgang van uitkering, dagbesteding, beschut werk of banenafspraken naar regulier werk. Hierbij worden financiële onzekerheden zoveel mogelijk weggenomen. En het is ook mogelijk om (tijdelijk) weer terug te schakelen als de overgang naar regulier werk toch anders uitpakt.

Onze uitvoering van het programma, de resultaten en de goede samenwerking met onze partners leidden tot de uitnodiging voor dit werkbezoek. Tijdens het rondetafelgesprek met onder andere Koning Willem-Alexander en minister Schouten kwamen inspirerende voorbeelden uit Amsterdam, Rotterdam én Nijmegen ter sprake. Ook spraken we uitgebreid over hoe wijzigingen in regelgeving bij kunnen dragen aan 'simpel switchen'.

We zijn goed op weg met Simpel Switchen in onze regio. Samen met vele collega’s en partners zetten we mooie stappen om de overgang tussen uitkering en werk makkelijker te maken. En daar zijn we trots op!

Werkbezoek Simpel Switchen