Werkzoekenden in beweging door project in de zorg

Donderdag 27 juni 2019


Een jaar geleden nog langdurig werkzoekend, nu de baan van je leven. Elf zorgmedewerkers in opleiding tekenden donderdag 27 juni hun leer-arbeidsovereenkomst bij ZZG zorggroep. Door hun eigen inzet, en de samenwerking tussen WerkBedrijf, ROC Nijmegen en ZZG zorggroep hebben ze nieuw perspectief. Op deze manier dragen de drie partijen duurzaam bij aan meer opgeleide medewerkers in de zorg. 

De drie partijen bundelden expertise, netwerk en middelen en ontwikkelden een passend opleidingstraject tot verzorgende 3IG voor kandidaten van WerkBedrijf. Hiermee kregen werkzoekenden die niet zonder hulp aan het werk kwamen de kans om hun opgedane levenservaring  te verbinden aan de kennis en kunde van het leertraject 3 IG.   

Paul (56) volgt het opleidingstraject en tekende het contract met ZZG. Hij werkte jarenlang in de culturele sector. “De zorg past bij mij. Het doet een beroep op mijn flexibiliteit, creativiteit en het is onvoorspelbaar. Je weet ’s ochtends niet wat je tegenkomt. Je blijft leren, bijvoorbeeld over nieuwe ziektebeelden. Je helpt mensen. Dat maakt het mooi.”

Maatschappelijk bij-effect
Bij de start van het traject waren er 23 leerlingen. Twaalf ervan hebben in de loop van het jaar andere keuzes gemaakt. Dit was weliswaar onverwacht, maar niet teleurstellend. Bijna alle deelnemers, dus ook de uitvallers, zijn terug op de arbeidsmarkt of volgen een andere opleiding, al is het dan deels buiten de zorg. Dankzij deze nieuwe vorm van samenwerking hebben zich voor hen nieuwe kansen voorgedaan en kunnen zij zich verder ontwikkelen. Dat is een mooi resultaat.

Ook Romana (24) startte met het opleidingstraject. Om gezondheidsredenen besloot ze na driekwart jaar een stapje terug te doen.  Zij kon 1 mei al direct bij ZZG instromen in de opleiding tot helpende.  “Ik vond het wel even lastig, maar nu geeft het me vooral veel lucht. Ik kan blijven doen wat ik wil: in de ouderenzorg werken, zonder dat het ten koste gaat van mijn gezondheid. Hoe mooi is dat?”

Vervolg
Alle partijen zijn positief over de samenwerking en de betekenis ervan voor zowel het individu als het aantal medewerkers in opleiding binnen de zorg. De betrokken leerlingen zijn zeer gemotiveerd en hebben passie voor hun werk. In het najaar start er een nieuwe groep.

Werkzoekenden in beweging door project in de zorg