U besluit om een kandidaat van WerkBedrijf in dienst te nemen. Dan bespreken we graag met u de mogelijkheden. Een vergoeding, bonus, subsidie of een jobcoach kunnen het voor u aantrekkelijker maken onze kandidaten bij u te laten werken. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van een aantal van onze mogelijkheden. Het is afhankelijk van de kandidaat, de baan en wat uw organisatie kan bieden, welke faciliteiten we aanbieden. Bij (iedere) plaatsing krijgt u een advies op maat.

Loonkostensubsidie, forfaitaire of wettelijke

Er zijn kandidaten die tijdelijk of structureel minder dan het wettelijk minimum loon kunnen verdienen. Ter compensatie van de verminderde verdiencapaciteit ontvangt u als werkgever tijdelijk of structureel een loonkostensubsidie voor de periode dat u deze kandidaten in dienst hebt. In een aantal gevallen wordt met een loonwaardemeting berekend wat de verdiencapaciteit is. De hoogte van de subsidie is daarvan afhankelijk.

Wilt u meer informatie over loonkostensubsidie en het aanvraagproces, bekijk de flyer loonkostensubsidie. Wilt u een wijziging doorgeven die van belang is voor de loonkostensubsidie? Dat kan via het wijzigingsformulier loonkostensubsidie.

Werkgeversbonus

Biedt u een kandidaat een werkplek voor minimaal een half jaar en heeft u de intentie om de arbeidsovereenkomst daarna voort te zetten? Dan kunt u een eenmalige subsidie ontvangen. 

Werkplekvoorzieningen

Voor een kandidaat met een structurele beperking kan het nodig zijn de werkplek aan te passen of aangepaste middelen ter beschikking te stellen. We kunnen u in de kosten hiervoor tegemoet komen.

Jobcoaching

We bieden jobcoaching aan voor kandidaten die extra begeleiding nodig hebben. Een jobcoach begeleidt hen op de werkplek. Het gaat om het aanleren van sociale en werkgerelateerde vaardigheden. Wilt u een wijziging doorgeven die van belang is voor de subsidie jobcoaching door werkgever? Dat kan via het wijzigingsformulier jobcoaching door werkgever

Proefplaats

Soms is het goed om eerst een periode proef te draaien.  Dat kan met een zogenaamde proefplaats. Gedurende  een bepaalde tijd behoudt de kandidaat zijn of haar uitkering. U betaalt dus (nog) geen loon. Een proefplaatsing is altijd een opstap naar een langdurige arbeidsovereenkomst.

Scholingsbijdrage

Om de kansen van kandidaten op de arbeidsmarkt te vergroten, kan scholing bijdragen. Per scholing bekijken wij of een financiële bijdrage mogelijk is.

Overige

No-riskpolis is van toepassing op alle kandidaten die geregistreerd zijn in het doelgroepenregister.
Door bij ziekte van de kandidaat een melding te maken bij UWV volgens de procedure wordt de ziekteperiode gecompenseerd.

José  Toonen
Meer weten over onze mogelijkheden? Neem contact op met
José Toonen