Subsidie ontwikkeltraject met diagnose-elementen

Donderdag 15 februari 2024

 WerkBedrijf kan ontwikkeltrajecten met diagnose-elementen inzetten voor werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen. Deze trajecten vinden plaats bij werkgevers. WerkBedrijf verstrekt subsidie aan werkgevers die ontwikkeltrajecten met diagnose-elementen aanbieden. In het traject biedt de werkgever een geschikte werkplek en werkplekbegeleiding voor een groep werkzoekenden. Aanvullend kan de werkgever ook trajectcoaching en een training bieden. Deze onderdelen kan WerkBedrijf ook bieden. Tijdens het traject worden (door middel van het verrichten van werkzaamheden, training en coaching) de arbeidsmogelijkheden van de werkzoekende vastgesteld. Daarnaast ontwikkelt de werkzoekende zijn werknemersvaardigheden en zelfstandigheid in het vinden en behouden van werk. Het traject duurt maximaal 3 maanden. In de re-integratieverordening (artikel 8) en nadere regels en beleidsregels (artikel 3.5) vindt u meer informatie en de voorwaarden van deze subsidie.

Werkgevers kunnen van 15-02-2024 t/m 14-03-2024 een subsidieaanvraag indienen. Daarna sluit de subsidie en kunnen er geen aanvragen ingediend worden totdat de subsidie weer opengesteld wordt. Via een nieuwsbericht op onze website wordt u geïnformeerd over het openstellen van de subsidie en de termijn waarbinnen de aanvraag ingediend kan worden.

Voor meer informatie en voor het opvragen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Hanneke Verhoeven: h.verhoeven@wbrn.nl.

Subsidie ontwikkeltraject met diagnose-elementen