4 vragen aan ... Rob Ruhl


1. Wat kan WerkBedrijf voor mij als ondernemer doen?
Wij helpen ondernemers die personeel zoeken. We plaatsen, ontwikkelen en begeleiden werkzoekenden. Individueel, maar ook in groepen. Wij denken mee over vraagstukken die nu voorliggen. Dat kan heel praktisch in het hier en nu zijn, maar ook op strategisch niveau zijn we gesprekspartner. Met hulp van ons netwerk kunnen we passende, vaak maatwerk oplossingen bieden.

2. Hoe kan iemand via WerkBedrijf bij ons aan het werk?
Ons ideaal is dat iedereen gewoon een baan met een salaris krijgt. Maar we moeten realistisch zijn. Soms is dat niet mogelijk of zijn er tussenstappen voor nodig. WerkBedrijf biedt dan verschillende mogelijkheden. Door onze ondersteuning en voorzieningen maken we het de ondernemer zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk.

3. Wat maakt samenwerken met WerkBedrijf succesvol?
Onze kracht is dat we weten wat ondernemers en onze werkzoekenden nodig hebben. En we hebben een sterk netwerk waar we veel mee samenwerken. Denk aan UWV, het onderwijs, Leerwerkloket en nog vele anderen. Dat is nodig om een duurzame match te kunnen maken. Nu meer dan ooit, omdat vraag en aanbod in de krappe arbeidsmarkt niet aansluiten. We kijken dus steeds meer naar competenties en minder naar harde eisen, werkervaring en opleiding. Wij investeren in de ontwikkeling van onze werkzoekenden. En ook als iemand eenmaal aan het werk is, kunnen we helpen. Bijvoorbeeld met een jobcoach op de werkplek.

4. Hoe kijk jij naar de toekomst van inclusief ondernemen?
Dat is dubbel: met zorg en vertrouwen. De huidige sociale werkvoorziening verdwijnt. We kunnen niet voorkomen dat de alternatieven meer kosten en risico voor de ondernemer met zich meebrengen. Dat vraagt om aanpassingen van ondernemers, werkzoekenden en WerkBedrijf. Want de vraag naar groepen praktisch opgeleide medewerkers blijft. We werken daarom aan andere en nieuwe samenwerkingsvormen. Zo breiden we onze detacheringsmogelijkheden uit. Ook omdat we het belangrijk vinden dat dit soort werk in de regio blijft bestaan. Door maatwerkoplossingen komen we meestal toch tot een passende samenwerking. Een andere grote uitdaging is het verschil tussen vraag en aanbod. Dat lossen we niet zomaar op. Maar we kunnen wel werkzoekenden helpen met hun ontwikkeling en opleiding. Dat doen we samen met de ondernemers en partners in de regio. Zo zorgen we voor een arbeidsmarkt waar een plek is voor iedereen

Rob Ruhl is directielid bij WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

Dit artikel komt uit het WerkBedrijf-magazine Meer dan werk. Hierin leest u onder andere over met wie wij samenwerken om kansen voor werkzoekenden te creëren. En hoe we dat doen. We brengen een aantal van ‘onze’ ondernemers in beeld. En we geven onze werkzoekende kandidaten en SW-medewerkers een gezicht. Voor hen maken we ons sterk, om ze een (werk)plek te geven in onze maatschappij. 

4 vragen aan ... Rob Ruhl