5 vragen aan ... Sander van Haren, adviseur social return

1. Social return, wat is dat precies? 
“SROI of Social Return On Investment bestaat uit afspraken tussen opdrachtgevers (overheden) en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van opdrachten. Hierbij gaat het om inkoop of aanbesteding van werken, diensten en leveringen. 

Na de gunning van een overheidsopdracht, komt de ondernemer in contact met de adviseur SROI van WerkBedrijf. Samen worden afspraken gemaakt over het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen, die zelfstandig niet of moeilijk aan werk komen, aan werk of werkervaring te helpen.”  

2. Op welke manier kunnen bedrijven hun social return verplichting invullen?
“In eerste instantie door bij de betreffende opdracht personeel in te zetten, dat behoort tot specifieke doelgroepen (mensen met een arbeidsbeperking of werklozen). 

Daarnaast is het mogelijk om (alternatief of aanvullend) een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door in te kopen bij een sociale onderneming, zoals een SW bedrijf, waar mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst zijn. Of door een maatschappelijke activiteit te verrichten. Denk hierbij aan een presentatie op een school of het geven van cursussen op het vakgebied van de ondernemer.” 

3. Waarom is social return zo belangrijk?
“Er zijn nog steeds mensen die graag mee willen doen in onze samenleving, maar om wat voor reden dan ook nog langs de kant staan. Door inzet van SROI creëren we ook voor deze groep mensen kansen om mee te doen in het arbeidsproces. Ook willen we graag ondernemers stimuleren om sociaal te (blijven) ondernemen en te ontdekken welke mooie matches mogelijk zijn.” 

4. Welke rol speelt WerkBedrijf bij het invullen van social return?
“Wij adviseren gemeenten hoe zij SROI kunnen opnemen in aanbestedingen. Dit doen we op basis van onze specifieke kennis van de arbeidsmarkt. Na gunning van een opdracht zoeken we contact met de ondernemer om samen te kijken hoe de overeengekomen verplichting voor beide partijen zo efficiënt mogelijk kan worden ingevuld. We leggen natuurlijk graag eerst de focus op onze eigen werkzoekenden, maar het is altijd maatwerk. Het mooie van dit instrument en de manier waarop we het nu toepassen, is dat er ook ruimte is voor creativiteit in de invulling. We vinden het belangrijk dat we dit niet voorschrijven, maar samen met de ondernemer oppakken!” 

5. Welke ontwikkelingen zie jij in het Rijk van Nijmegen op het gebied van social return?
“Waar ondernemers het eerst lastig vonden om met een social return verplichting om te gaan, zie ik nu bij veel organisaties dat men het belangrijk vindt om de handschoen op te pakken en aan de slag te gaan met SROI. Kansen bieden aan werkzoekenden die wat extra steun kunnen gebruiken, en dat ook verdienen. Ons motto ‘Iedereen is van waarde’ dekt ook hier zeker de lading!”   

5 vragen aan ... Sander van Haren, adviseur social return